دکتر ابوالفضل کمانی
دکتر ابوالفضل کمانی

پوست

کد نظام پزشکی: 62655
موقعیت مطب دکتر ابوالفضل کمانی
آدرس مطب: فارس شیراز بلوار چمران خیابان ابیوردی ۲
بیمه ها:

بیمه البرز،بیمه ما،بیمه تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح،بیمه بانک ملی ،تجارت،ملت،تجارت نو،سلامت و خدمات درمانی، رازی ، کوثر، معلم ،سامان،دانا،اسیا،اتیه سازان
ایران،sos،دی،کارافرین،پارسیان،میهن،سینا

دریافت نوبت از دکتر ابوالفضل کمانی

جهت دریافت نوبت از دکتر ابوالفضل کمانی بر روی لینک مقابل کلیک کنید:

دریافت نوبت از دکتر