دکتر افسانه هوشبر
دکتر افسانه هوشبر

اطفال

کد نظام پزشکی: 28126
موقعیت مطب دکتر افسانه هوشبر
آدرس مطب: فارس شیراز بلوار چمران خیابان ابیوردی ۲
بیمه ها:

بیمه البرز،بیمه ما،بیمه تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح،بیمه بانک ملی ،تجارت،ملت،تجارت نو،سلامت و خدمات درمانی، رازی ، کوثر، معلم ،سامان،دانا،اسیا،اتیه سازان
ایران،sos،دی،کارافرین،پارسیان،میهن،سینا

دریافت نوبت از دکتر افسانه هوشبر

جهت دریافت نوبت از دکتر افسانه هوشبر بر روی لینک مقابل کلیک کنید:

دریافت نوبت از دکتر