زینب ازاده
زینب ازاده

تغذیه

کد نظام پزشکی: 9556
موقعیت مطب زینب ازاده
آدرس مطب: فارس شیراز بلوار چمران خیابان ابیوردی ۲
بیمه ها:

بیمه البرز،بیمه ما،بیمه تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح،بیمه بانک ملی ،تجارت،ملت،تجارت نو،سلامت و خدمات درمانی، رازی ، کوثر، معلم ،سامان،دانا،اسیا،اتیه سازان
ایران،sos،دی،کارافرین،پارسیان،میهن،سینا

دریافت نوبت از زینب ازاده

جهت دریافت نوبت از زینب ازاده بر روی لینک مقابل کلیک کنید:

دریافت نوبت